Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-59

RK-21-2015-59.doc  RK-21-2015-59pr01.doc  RK-21-2015-59pr02.doc  RK-21-2015-59pr03.doc  RK-21-2015-59pr04.doc
Číslo materiálu59
Číslo jednacíRK-21-2015-59
NázevJmenování ředitelky/ředitele Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42
Zpracoval L. Stejskal, J. Dočkalová
Předkládá K. Ubr, I. Hanáková Kosourová
Počet příloh
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 31. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz