Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-58

RK-21-2015-58.doc  RK-21-2015-58pr01.doc
Číslo materiálu58
Číslo jednacíRK-21-2015-58
NázevOdstoupení z vedoucího pracovního místa ředitelky Základní školy Humpolec, Husova 391
Zpracoval L. Stejskal, J. Dočkalová
Předkládá K. Ubr, I. Hanáková Kosourová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší odstoupení z vedoucího pracovního místa ředitelky Základní školy Humpolec, Husova 391.
Odbor školství, mládeže a sportu obdržel od Mgr. Boženy Janákové, ředitelky Základní školy Humpolec, Husova 391, sdělení o vzdání se vedoucího pracovního místa ke dni 31. 7. 2015. S ohledem na aktuální situaci ve škole a po dohodě se zástupci zřizovatele žádá ředitelka o možnost změny termínu vzdání se vedoucího pracovního místa ke dni 31. 12. 2015.
Vzdání se vedoucího pracovního místa tvoří přílohu 1 materiálu RK-21-2015-58.
V souvislosti se vzdáním se vedoucího pracovního místa uvedené ředitelky je třeba řešit budoucí činnost dané organizace.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu a oddělení řízení lidských zdrojů navrhují radě kraje:
* vzít na vědomí vzdání se vedoucího pracovního místa ředitelky Základní školy Humpolec, Husova 391 ke dni 31. 12. 2015.

Odbor školství, mládeže a sportu a oddělení řízení lidských zdrojů řeší následující varianty další činnosti Základní školy Humpolec, Husova 391:
* ZŠ Humpolec, Husova 391 předat městu Humpolec,
* ZŠ Humpolec, Husova 391 sloučit se ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326, ZŠ Humpolec bude odloučeným pracovištěm ZŠ Pelhřimov,
* ZŠ Humpolec, Husova 391 zůstane samostatnou organizací a bude vyhlášen konkurs na ředitelku/ředitele školy.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu: nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
vzdání se vedoucího pracovního místa ředitelky Základní školy Humpolec, Husova 391, ke dni 31. 12. 2015 dle materiálu RK-21-2015-58, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz