Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-57

RK-21-2015-57.doc  RK-21-2015-57pr01.doc  RK-21-2015-57pr01a.doc  RK-21-2015-57pr01b.doc  RK-21-2015-57pr01c.doc  RK-21-2015-57pr01d.doc  RK-21-2015-57pr02.doc  RK-21-2015-57pr02upr1.doc
Číslo materiálu57
Číslo jednacíRK-21-2015-57
NázevJmenování ředitelky/ředitele Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
Zpracoval I. Schallnerová, J. Dočkalová
Předkládá L. Seidl, I. Hanáková Kosourová
Počet příloh
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 31. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz