Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-53

RK-21-2015-53.doc  RK-21-2015-53pr01.xls  RK-21-2015-53pr02.pdf
Číslo materiálu53
Číslo jednacíRK-21-2015-53
NázevZáměr nákupu dlouhodobého hmotného majetku pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci
Zpracoval R. Šimánková
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuRadě kraje je předkládána informace o pořízení movitého majetku pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11.
Stávající tiskárna OKI MC860dn zakoupená v prosinci 2009 již dosluhuje a její oprava by byla nehospodárná. Organizaci je nabízena multifunkční tiskárna vhodná pro obdobné množství tisku, které Vysočina Tourism, příspěvková organizace během období zvolenému ke srovnání, tzn. 3 let, produkuje.
Nabízená nová tiskárna by v rámci sledovaného období vzhledem ke svým parametrům a dosahovaného množství tisků neměla produkovat kromě nákupů tonerů další servisní náklady. Varianta nákupu tiskárny vč. nákladů za obdobné množství vytištěných stran se jeví jako finančně výhodnější než varianta 36 měsíčního pronájmu, kde je v ceně tisků rozpočítán i servis. Ten se však podle parametrů tiskárny jeví ve sledovaném období jako zbytný.
Porovnání možnosti nákupu nové tiskárny a jejího dlouhodobého pronájmu je obsažené v materiálu RK-21-2015-53, př. 1. Podle něj vyhodnotila Vysočina Tourism nákup jako finančně výhodnější.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Radě Kraje Vysočina souhlasit s nákupem dlouhodobého hmotného majetku - tiskárny Kyocera 2551ci pro Vysočina Tourism dle materiálu RK-21-2015-53, př. 1 a RK-21-2015-53, př. 2. Nákup je v souladu se schváleným finančním plánem Vysočina Tourism, příspěvkové organizace pro r. 2015.
StanoviskaEkonomický odbor bere materiál na vědomí.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s pořízením dlouhodobého hmotného majetku - tiskárny Kyocera 2551ci pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci u společnosti Trialog spol. s r. o. dle materiálu
RK-21-2015-53, př. 2 (varianta nákup).
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
Termín 30. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz