Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-48

RK-21-2015-48.doc  RK-21-2015-48pr01.pdf  RK-21-2015-48pr02.doc
Číslo materiálu48
Číslo jednacíRK-21-2015-48
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - darování poháru pro vítěze Trek MTB maratonu Přes tři vrchy Vysočiny
Zpracoval Z. Čech
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuJarmila Freyová je organizátorem 14. ročníku cyklistického MTB maratonu Přes tři vrchy Vysočiny. Ředitel závodu Josef Frey se obrátil na Kraj Vysočina s žádostí o poskytnutí materiální podpory v podobě pohárů pro vítěze v celkové hodnotě 5 000 Kč. Jedná se již o 14. ročník celostátního cyklistického maratonu, kterého se obvykle účastní cca 700 závodníků a 3000 diváků. Závod se uskuteční dne 11. 7. 2015 se startem v Horní Cerekvi. Bližší informace jsou obsahem materiálu RK-21-2015-48, př. 1.
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a na základě výše uvedených skutečností navrhujeme radě kraje, aby byl organizátorům závodu MTB maraton Přes tři vrchy Vysočiny poskytnut dar v podobě sportovních pohárů v maximální výši 5 000 Kč. Poháry budou předány po ukončení závodu osobně zástupci Kraje Vysočina.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Aktuální stav rezervy na kapitole Zastupitelstvo kraje, na položce Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem je 110 000 Kč.

Odbor informatiky: Dar byl zaevidován v systému eDotace - ID dotace O01294.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout věcný dar v podobě sportovních pohárů v hodnotě 5 000 Kč Jarmile Freyové, Březinova 9, Horní Cerekev, IČO: 15825329, dle materiálu RK-21-2015-48, př. 2
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 5 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 5 000 Kč, dle materiálu RK-21-2015-48.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 31. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz