Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-28

RK-21-2015-28.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-21-2015-28
NázevZrušení usnesení 0209/05/2015/RK
Zpracoval A. Aubusová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuUsnesením 0209/05/2015/RK rozhodla rada kraje uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Hojovice smlouvu zakládající právo provést stavbu Stavba chodníku v Hojovicích na pozemcích v k.ú. Hojovice. Následně se na OM obrátila obec Hojovice, že se jim nezdařilo majetkoprávně vypořádat všechny pozemky a stavba se tedy nebude realizovat. Smlouvy odmítli podepsat a vrátili je zpět, na adresu Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor majetkový z výše popsaných důvodů navrhuje zrušit usnesení 0209/05/2015/RK, kterým bylo rozhodnuto o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu na akci Stavba chodníku v Hojovicích.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zrušit usnesení 0209/05/2015/RK.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zrušit usnesení 0209/05/2015/RK
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz