Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-14

RK-21-2015-14.doc
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-21-2015-14
NázevRozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za čtvrtou etapu projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
Zpracoval L. Weber
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina realizoval prostřednictvím Integrovaného operačního programu projekt Transformace Ústavu sociální péče Jinošov , registrovaný pod číslem CZ.1.06/3.1.00/02.06970. Jeho cílem bylo vytvořit 4 skupinové domácnosti o max. počtu 6 osob na domácnost a objekty pro denní program, denní stacionář a zázemí pro management v lokalitách Náměšť nad Oslavou a Velká Bíteš.
V období od 1. 11. 2012 do 31. 7. 2013 probíhala 4. etapa projektu, jejíž náklady byly předfinancované z prostředků Kraje Vysočina. Dne 28. 8. 2013 byla předložena MPSV monitorovací zpráva s žádostí o platbu ve výši 3 313 629 Kč. Na základě této žádosti o platbu byla dne 18. 6. 2015 převedena částka 3 313 629 Kč na zvláštní projektový účet. Na základě této skutečnosti je třeba provést rozpočtové opatření a přijmout dotaci do rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace ÚSP Jinošov.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření a přijmout dotaci ve výši 3 313 629 Kč do rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace ÚSP Jinošov.
StanoviskaEkonomický odbor:
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 3 313 629 Kč, která byla připsána na účet kraje dne 18. 6. 2015. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 3 313 629 Kč určenou na financování projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov .
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
Termín 15. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz