Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-13

RK-21-2015-13.doc  RK-21-2015-13pr01.doc
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-21-2015-13
NázevSchválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor a movitého majetku - FAMILY POINT místo pro rodinu(r) Třebíč
Zpracoval S. Holbová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuV rámci projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje, reg. č. CZ 1.04/3.4.04/76.00238, byla schválena usnesením rady kraje č. 1892/31/2014/RK Smlouva o výpůjčce nebytových prostor a movitého majetku, ze dne 30. 10. 2014. Účelem této smlouvy je zajištění prostorového zázemí služby FAMILY POINT místo pro rodinu(r) v Třebíči. Řídící orgán Rozhodnutím o změně č. 2, ze dne 1. 6. 2015 rozhodl o prodloužení projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině do 30. 9. 2015. K tomuto datu se v Dodatku č. 1, který je obsažen v materiálu RK-21-2015-13, př. 1., prodlužuje doba trvání výpůjčky.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje radě kraje schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor a movitého majetku, ze dne 30. 10. 2013, týkajícího prodloužení trvání výpůjčky pro FAMILY POINT místo pro rodinu(r) Třebíč, dle materiálu RK-21-2015-13, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor a movitého majetku dle materiálu RK-21-2015-13, př. 1.
Odpovědnost OSV
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz