Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-12

RK-21-2015-12.doc
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-21-2015-12
NázevRozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP - projekt Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
Zpracoval R. Sýkora, J. Matýsová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina podal dne 21. 12. 2012 do Integrovaného operačního programu projekt Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz III. . Tento projekt pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/07.08558 navazuje na projekty Transformace ÚSPMP Těchobuz I. a II. Jeho cílem je vytvořit 4 skupinové domácností o max. počtu 6 osob na domácnost a objekt s prostory pro denní program, prostřednictvím výstavby objektů v Novém Rychnově, Počátkách a Pelhřimově (lokalita Starý Pelhřimov) s celkovou kapacitou 24 uživatelů.
Od 1. 9. 2014 do 28. 2. 2015 proběhla 3. etapa projektu, jejíž náklady jsou částečně předfinancované z prostředků Kraje Vysočina. Dne 27. 3. 2015 byla předložena MPSV monitorovací zpráva s žádostí o platbu ve výši 16 294 673,97 Kč. Na základě těchto skutečností MPSV zaslalo na zvláštní účet projektu dotaci ve výši 16 294 673,97 Kč.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření a přijmout dotaci ve výši 16 294 673,97 Kč do rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
StanoviskaEkonomický odbor:
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 16 294 673,97 Kč, která byla připsána na účet kraje dne 12. 6. 2015. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSPMP Těchobuz III o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 16 294 673,97 Kč určenou na financování projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III. .
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
Termín 15. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz