Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2015-53

RK-20-2015-53.doc  RK-20-2015-53pr01.doc  RK-20-2015-53pr02.doc  RK-20-2015-53pr03.pdf
Číslo materiálu53
Číslo jednacíRK-20-2015-53
NázevFotbalová akademie v Kraji Vysočina
Zpracoval M. Kastner, K. Ubr
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál předkládá k projednání návrh na podporu otevření fotbalové akademie pro žáky základní školy v Kraji Vysočina.
Fotbalová asociace České republiky (dále také FAČR ) oslovila Kraj Vysočina a statutární město Jihlavu se záměrem otevřít v kraji (v Jihlavě) fotbalovou akademii pro talentované žáky základních škol. Pro roky 2015 - 2020 je připraveno pilotní ověření pro žáky ve věku
8. a 9. třídy základní školy. FAČR předpokládá, že do akademie bude zařazeno ročně ve dvou ročnících cca 50 žáků, z toho cca 20 mimojihlavských. Dle záměru budou žáci plnit povinnou školní docházku v Základní škole Jihlava, E. Rošického 2, stravování (snídaně, svačina, oběd, svačina) bude zajišťovat OZS, ubytování pro dojíždějící domov mládeže při FC Vysočina nebo Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava (dále také OZS , trenéry a realizační tým zabezpečí FAČR.
Pro zajištění financování a chodu fotbalové akademie zřídí FAČR nadační fond. FAČR požádal kraj o podporu publicity a finanční podporu fotbalové akademie, a to v oblastech:
- zabezpečení zdravotní péče mladých sportovců (pomoc s vytipováním odborných lékařů, pravidelné prohlídky u specializovaného sportovního lékaře 2 x ročně),
- ubytování dojíždějících sportovců (pondělí - pátek + soustředění během prázdnin),
- stravování všech sportovců (snídaně, svačina, oběd, svačina pondělí - pátek + soustředění během prázdnin).
FAČR navrhuje, aby všichni tři partneři projevili zájem spolupracovat při realizaci fotbalové akademie uzavřením třístranného memoranda. Na podzim pak budou dojednány a uzavřeny konkrétní smlouvy upravující financování fotbalové akademie.
K projektu fotbalové akademie se rovněž vyjádřili zástupci fotbalových klubů (materiál
RK-20-2015-53, př. 3).
Návrh řešení OŠMS předkládá orgánům kraje k projednání návrh memoranda (materiál RK-20-2015-53, př. 1) a předběžný finanční rámec finanční účasti kraje (materiál RK-20-2015-53, př. 2).
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout uzavřít memorandum dle materiálu RK-20-2015-53, př. 1;
* vzít na vědomí předběžný odhad finančního rámce podpory fotbalové akademie z rozpočtu kraje dle materiálu RK-20-2015-53, př. 2.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz