Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2015-49

RK-20-2015-49.doc  RK-20-2015-49pr01.xls
Číslo materiálu49
Číslo jednacíRK-20-2015-49
NázevNávrh na úpravu investičního plánu Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod na rok 2015
Zpracoval9 Návrh na úpravu investičního plánu Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod na rok 2015 pro: jednání rady kraje č. 20/2015 dne 16. 6. 2015 zpracoval (a): H. Dolejší, M. Pech
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší změny čerpání fondu investic u Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod.
Usnesením č. 0678/12/2015/RK dne 7. 4. 2015 rada kraje schválila plány činnosti příspěvkových organizací na rok 2015 za odvětví školství dle materiálů RK-12-2015-47, př. 1 a RK-12-2015-47, př. 2. Jejich součástí byla tvorba a použití prostředků fondu investic (dále též FI ) včetně přehledu jednotlivých akcí a tvorba a použití prostředků rezervního fondu.
Průběžně jsou radě kraje předkládány materiály s návrhem na úpravu použití fondu investic a rezervního fondu některých organizací.
Vzhledem k tomu, že organizace přehodnocují původní investiční záměry v důsledku nových skutečností, dochází k tomu, že se rozšiřuje jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků FI nebo celkový objem použití FI.
Návrh řešení OŠMS radě kraje navrhuje udělit souhlas se změnou použití fondu investic Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod na rok 2015 včetně věcného čerpání prostředků tohoto fondu dle přílohy č. 1, materiálu RK-20-2015-49.
StanoviskaOdbor majetkový souhlasí s předloženým materiálem.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s úpravou použití fondu investic Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod na rok 2015 dle materiálu RK-20-2015-49, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod
Termín průběžně do konce roku 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz