Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2015-41

RK-20-2015-41.doc  RK-20-2015-41pr01.doc  RK-20-2015-41pr02.doc  RK-20-2015-41pr03.doc
Číslo materiálu41
Číslo jednacíRK-20-2015-41
NázevSchválení dodatků ke smlouvám, týkajících se prodloužení projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině
Zpracoval S. Holbová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuOdbor sociálních věcí realizuje projekt Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje, reg. č. CZ 1.04/3.4.04/76.00238, schválený usnesením rady kraje č. 1374/26/2011/RK. Projekt se zaměřuje na realizaci aktivit, vedoucích k podpoře rovných příležitostí žen a mužů v pracovní oblasti a zajištění slučitelnosti rodičovské
a profesní role zaměstnanců. Projekt je realizován od 1. 7. 2012. Řídící orgán schválil Rozhodnutím o změně č. 2, ze dne 1. 6. 2015 jeho prodloužení do 30. 9. 2015. Důvodem prodloužení projektu je vytvoření delšího časového období pro sledování a vyhodnocení jedné z klíčových aktivit projektu - činnosti Family Pointů.
Prodloužení projektu je spojeno s prodloužením uzavřených smluv, vážících se k tomuto projektu. Prodloužení smluv bude ošetřeno formou dodatků ke smlouvám, jež tvoří jednotlivé přílohy materiálu RK-20-2015-41:
* RK-20-2015-41, př. 1 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě k provedení závazků CRSP v Brně
* RK-20-2015-41, př. 2 - Dodatek č. 3 ke Smlouvě o partnerství
* RK-20-2015-41, př. 3 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor a movitého majetku (Family Point Havlíčkův Brod)
Pro prodloužení projektu budou využity nevyčerpané finanční prostředky, které vznikly pozdější realizací klíčové aktivity Family Pointy, z důvodu výběru vhodných prostor. Finanční náklady na dobu trvání celého projektu jsou ve výši 7 589 827,74 Kč.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje radě kraje schválit dodatky smluv, týkajících se prodloužení termínu ukončení projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině dle materiálů RK-20-2015-41, př. 1, RK-20-2015-41, př. 2 a RK-20-2015-41, př. 3.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k návrhu usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatky smluv, týkajících se prodloužení termínu ukončení projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině dle materiálů RK-20-2015-41, př. 1, RK-20-2015-41, př. 2
a RK-20-2015-41, př. 3.
Odpovědnost OSV
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz