Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2015-37

RK-20-2015-37.doc  RK-20-2015-37pr01.pdf
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-20-2015-37
NázevŽádost Správy železniční dopravní cesty, státní organizace o vydání stanoviska k záměru prodeje regionálních drah v úseku Dobronín - Polná, Moravské Budějovice - Jemnice
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuSpráva železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC) dopisem ze dne 30. dubna 2015 požádala Kraj Vysočina o stanovisko k dokončení prodeje regionálních drah v úseku Dobronín - Polná, Moravské Budějovice - Jemnice. Dopis SŽDC je uveden v materiálu RK-20-2015-37, př. 1.
Kraj Vysočina zahájil začátkem letošního roku práce na projektu pod názvem Veřejná doprava Vysočiny , kde bude z důvodu transparentního výběru dopravců v linkové dopravě probíhat dopravní optimalizace linkové dopravy a drážní dopravy.
V rámci diskutovaných variant se neobjevily výše uvedené traťové úseky dopravně perspektivní pro zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina, z čehož vyplývá, že Kraj Vysočina neplánuje na těchto traťových úsecích v následujících letech objednávat veřejnou dopravu.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje souhlasit se záměrem SŽDC dokončit prodej regionálních drah v úseku Dobronín - Polná, Moravské Budějovice - Jemnice.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se záměrem Správy železniční dopravní cesty, státní organizace dokončit prodej regionálních drah v úseku Dobronín - Polná, Moravské Budějovice - Jemnice.
Odpovědnost ODSH
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz