Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2015-27

RK-20-2015-27.doc  RK-20-2015-27pr01.xls  RK-20-2015-27pr02.xls  RK-20-2015-27pr03.pdf  RK-20-2015-27pr03a.pdf
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-20-2015-27
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/12917 Útěchovičky - průjezdní úsek
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou silnice III/12917 v průjezdním úseku obce Útěchovičky.
Kraj Vysočina je vlastníkem silnic II. a III. třídy. KSÚSV objednala geometrické zaměření výše uvedeného úseku, kterým došlo k oddělení pozemků zastavěných tělesem silnice od ostatních ploch. Odboru majetkovému byl předložen geometrický plán č. 103-30001/2015 pro k. ú. a obec Útěchovičky, který vypracoval Ing. Vladimír Levínský.
S ohledem na výše uvedené je třeba provést majetkoprávní vypořádání pozemků.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje provést majetkoprávní vypořádání pozemků na základě zpracovaného geometrického plánu s tím, že pozemky nacházející se mimo těleso silnice v rozsahu dle materiálu RK-20-2015-27, př. 1 budou převedeny darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Útěchovičky a pozemky v rozsahu materiálu RK-20-2015-27, př. 2 budou převedeny z vlastnictví obce Útěchovičky do vlastnictví Kraje Vysočina. Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.
Usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků nezastavěných silničním tělesem a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky nezastavěné silničním tělesem a nabýt darem pozemky zastavěné tělesem silnice III/12917 v k. ú. Útěchovičky.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny s návrhem souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-20-2015-27, př. 1 do vlastnictví obce Útěchovičky;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-20-2015-27, př. 1 v k. ú. Útěchovičky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Útěchovičky;
* nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-20-2015-27, př. 2 v k. ú. Útěchovičky z vlastnictví obce Útěchovičky do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 8. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz