Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2015-16

RK-20-2015-16.doc  RK-20-2015-16pr01.doc
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-20-2015-16
NázevSouhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce ze sbírkového fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Zpracoval L. Novotná
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuRadě Kraje Vysočina je předkládán návrh na udělení souhlasu s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírkového fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě za účelem výstavním, viz materiál RK-20-2015-16, př. 1.
Žádost o udělení souhlasu s uzavřením výše uvedené smlouvy předložil na odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu ředitel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, která je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Radě Kraje Vysočina v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírkového fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě dle materiálu RK-20-2015-16, př. 1, a to na dobu určitou do 9. 9. 2020.
Výpůjčka sbírkových předmětů je v souladu se Zřizovací listinou Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, ve které je mimo jiné v předmětu činnosti uvedeno, že organizace půjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo konzervování a restaurování, za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb. Uzavřením smlouvy nebude narušen chod organizace ani znemožněno užívání majetku k hlavnímu účelu, ke kterému je organizace zřízena.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce ze sbírkového fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, dle materiálu RK-20-2015-16, př. 1.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz