Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2015-14

RK-20-2015-14.doc
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-20-2015-14
NázevÚčast Kraje Vysočina na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně v roce 2016
Zpracoval R. Šimánková, T. Čihák
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina se prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina, resp. Vysočina Tourism, příspěvkové organizace pravidelně účastní mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně.
Od roku 2008 do roku 2015 byla účast na tomto veletrhu vždy kofinancována prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihovýchod. Náklady na zakoupení plochy (100 - 180 m2), pořízení expozice a zajištění doprovodného programu se pohybovaly v rozmezí 900 tis. až 1,2 mil. Kč. Veletržní stánek vždy sloužil i subjektům cestovního ruchu z řad měst a obcí, podnikatelů a zástupcům neziskových organizací z Vysočiny k možnosti prezentovat svou konkrétní nabídku v oblasti cestovního ruchu (v r. 2015 se jednalo
o 40 spoluvystavovatelů).
Návrh řešení Postupem let klesá obecně zájem ze strany vystavovatelů i návštěvníků o veletrhy cestovního ruchu (přestože organizátoři operují čísly, která demonstrují nárůst), navíc od roku 2016 nebude možné čerpat na účast Vysočiny na veletrhu Regiontour Brno podporu ze strukturálních fondů. V zásadě existují 3 varianty, jak lze účast na veletrhu realizovat:

Varianta 1 - víceméně stávající stav:
* plocha 50 - 100 m2
* umožnění prezentace i pro spoluvystavovatele - s ohledem na finanční náklady by účast byla zpoplatněna částkou 7 500 Kč/spoluvystavovatel
* náklady na zakoupení plochy + pořízení atraktivní expozice by v této variantě dosahovaly 300 - 500 tis. Kč

Varianta 2 - Vysočina jako spoluvystavovatel na stánku agentury CzechTourism:
* k dispozici prezentační pultík vč. označení (grafika) a základního vybavení, možnost sdílení společných prostor a zázemí - takto se Vysočina prezentuje převážně na zahraničních veletrzích cestovního ruchu
* nebyl by prostor pro spoluvystavovatele
* celkové náklady by při této variantě činily cca 15 tis. Kč

Varianta 3 - nulová varianta:
* Kraj Vysočina by se veletrhu vůbec nezúčastnil

Pozn. Byla prověřována i varianta společné prezentace Vysočiny s Agenturou Dobrý den z Pelhřimova, tato varianta by nebyla přijatelná pro organizátora veletrhu (Veletrhy Brno, a.s.), který očekává, že Kraj Vysočina stejně jako v předchozích letech bude mít svůj vlastní stánek.
Podle posledních informací je varianta 2 preferována kraji Libereckým a Ústeckým, je atraktivní i pro Karlovarský kraj a Královéhradecký. Ten vedle toho zvažuje společnou expozici s Pardubickým krajem pod hlavičkou Východní Čechy.
Vysočina Tourism, příspěvková organizace doporučuje variantu 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
účast Kraje Vysočina na veletrhu Regiontour 2016 jakožto spoluvystavovatele na stánku agentury CzechTourism;
ukládá
Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci zajištění organizace účasti Kraje Vysočina na veletrhu Regiontour v roce 2016.
Odpovědnost OKPPCR, Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Termín 20. 2. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz