Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2015-12

RK-20-2015-12.doc  RK-20-2015-12pr01.pdf  RK-20-2015-12pr02.pdf  RK-20-2015-12pr03.pdf  RK-20-2015-12pr04.pdf
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-20-2015-12
NázevRozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na projekty Úspory energií - Hotelová škola Třebíč - budova internátu a Úspory energií - SPŠ Pelhřimov - učební pavilon Friedova
Zpracoval D. Marešová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí a akceptaci Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekty Úspory energií - Hotelová škola Třebíč - budova internátu reg. č.: IS SFZP 14211043 a Úspory energií - SPŠ Pelhřimov - učební pavilon Friedova reg. č. IS SFZP 14206313 realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OP ŽP ).
Na základě předložených projektových žádostí a splnění podmínek pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo na Krajský úřad Kraje Vysočina doručeno Rozhodnutí o poskytnutí dotace RK-20-2015-12, př. 1 a Smlouva č. 14211043 o poskytnutí podpory, viz materiál
RK-20-2015-12, př. 2 na projekt Úspory energií - Hotelová škola Třebíč - budova internátu a Rozhodnutí o poskytnutí dotace RK-20-2015-12, př. 3 a Smlouva č. 14206313 o poskytnutí podpory, viz materiál RK-20-2015-12, př. 4 na projekt Úspory energií - SPŠ Pelhřimov - učební pavilon Friedova ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OP ŽP.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o nabytí peněz na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Úspory energií - Hotelová škola Třebíč - budova internátu dle materiálu RK-20-2015-12, př. 1 a rozhodnout uzavřít Smlouvu č. 14211043 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OP ŽP dle materiálu RK-20-2015-12, př. 2, dále rozhodnout o nabytí peněz na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Úspory energií - SPŠ Pelhřimov - učební pavilon Friedova dle materiálu RK-20-2015-12, př. 3 a rozhodnout uzavřít Smlouvu č. 14206313.
Dle ustanovení § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada rozhoduje o nabytí a převodu movitých věcí na kraj včetně peněz.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* o nabytí peněz na Kraj Vysočina za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Hotelová škola Třebíč - budova internátu dle materiálu
RK-20-2015-12, př. 1 a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt SPŠ Pelhřimov - učební pavilon Friedova dle materiálu RK-20-2015-12, př. 3;
* uzavřít Smlouvu č. 14211043 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí dle materiálu RK-20-2015-12, př. 2 a Smlouvu č. 14206313 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí dle materiálu RK-20-2015-12, př. 4.
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz