Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-43

RK-19-2015-43.doc  RK-19-2015-43pr01.pdf  RK-19-2015-43pr02.doc
Číslo materiálu43
Číslo jednacíRK-19-2015-43
NázevNávrh na poskytnutí ceny Vesnice Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuZásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/13 pro udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina ze dne 12. 11. 2013 (dále jen Zásady) definují obec, které může Zastupitelstvo Kraje Vysočina udělit cenu Vesnice Kraje Vysočina. Cenu získává každý rok vítěz krajského kola soutěže Vesnice roku. Tím se pro rok 2015 stává obec Martínkov (okres Třebíč), která postoupí do celostátního kola a zároveň podle platných Zásad může získat cenu Vesnice Kraje Vysočina. Protokol z jednání komise krajského kola Vesnice roku pro hodnocení obcí je obsahem materiálu RK-19-2015-43, př. 1. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne ve vítězné obci v pátek 14. srpna 2015.
Návrh řešení V souladu s platnými Zásadami navrhuje Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje ke schválení udělení Ceny Vesnice Kraje Vysočina obci Martínkov a udělit s tím spojené věcné dary této obci, dle materiálu
RK-19-2015-43, př. 2. S poskytnutím darů držiteli titulu Vesnice Kraje Vysočina bylo počítáno při sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015 v kapitole Regionální rozvoj.
StanoviskaOdbor ekonomický
Ekonomický odbor nemá připomínky. Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015 je na kapitole Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje uvažována částka 580 000 Kč na realizaci soutěže Vesnice roku.

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje svým usnesení č. 23/04/2015/Vrr ze dne 1. 6. 2015 zastupitelstvu kraje udělit v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina č. 07/13 ze dne 12. 11. 2013 cenu Vesnice Kraje Vysočina obci Martínkov, se sídlem Martínkov 29, 675 44 Lesonice, IČO: 00378151.

Odbor informatiky
Dar byl zaevidován v systému eDotace - ID ZZ01352.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje udělit v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina č. 07/13 ze dne 12. 11. 2013 cenu Vesnice Kraje Vysočina obci Martínkov, se sídlem Martínkov 29, 675 44 Lesonice, IČO: 00378151;
rozhoduje
poskytnout dar obci Martínkov, se sídlem Martínkov 29, 675 44 Lesonice, IČO: 00378151, z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dle materiálu RK-19-2015-43, př. 2.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor
Termín 31. 8. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz