Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-37

RK-19-2015-37.doc
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-19-2015-37
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina schválených usnesením č. 0588/07/2011/ZK dne 13. 12. 2011 podalo Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace návrh na vyřazení nepotřebného majetku.
Dne 17. 4. 2015 rozhodl písemně ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace o nepotřebném hmotném majetku, kopírce C252 OFFICE (DHM in. číslo 172), rok pořízení 2008, pořizovací cena 219 317 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
Kopírovací stroj je opotřebovaný, technicky zastaralý a jeho další opravy by byly nerentabilní. Výše uvedený majetek byl dne nabídnut zřizovateli a ostatním organizacím zřizovaným Krajem Vysočina. Organizace neprojevily zájem. Z toho důvodu se navrhuje likvidace.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením kopírky C252 OFFICE (DHM inv. číslo 172) z majetku kraje a s jeho likvidací.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením kopírky C252 OFFICE (DHM inv. číslo 172) z majetku kraje a s její likvidací.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 31. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz