Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-28

RK-19-2015-28.doc  RK-19-2015-28pr01.doc  RK-19-2015-28pr02.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-19-2015-28
NázevRozhodnutí o vrácení části dotace a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval M. Kremláčková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJde o rozhodnutí o vrácení části dotace a schválení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty související s vratkou části dotace projektů:
* II/405 Brtnice - Zašovice, registrační číslo CZ.1.11/1.1.00/01.00014, ve výši 7 534 272,02 Kč dle materiálu RK-19-2015-28, př. 1,
* II/405 Příseka - Brtnice, registrační číslo CZ.1.11/1.1.00/02.00876, ve výši 7 361 820,79 Kč dle materiálu RK-19-2015-28, př. 2,
Dne 1. 6. 2015 byly Kraji Vysočina doručeny z Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen ÚRR ) Informace o porušení podmínek poskytnutí dotace dle materiálu RK-19-2015-28, př. 1 a RK-19-2015-28, př. 2. Obsahem těchto podání jsou informace, že na základě zjištění Auditu Evropského účetního dvora z roku 2010 a auditu PAS/OP/09/2012 bylo kontrolními pracovníky ÚRR konstatováno porušení podmínek poskytnutí dotace. Na úhradu částek je Kraji Vysočina dána lhůta 30 dnů od doručení Informace o porušení podmínek poskytnutí dotace dle materiálu RK-19-2015-28, př. 1 a RK-19-2015-28, př. 2.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout uhradit částku 14 896 092,81 Kč z důvodů uvedených v materiálech RK-19-2015-28, př. 1 a RK-19-2015-28, př. 2; schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/405 Brtnice - Zašovice, související s vratkou části dotace ve výši 7 534 272,02 Kč do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu RK-19-2015-28, př. 1; schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/405 Příseka - Brtnice, související s vratkou části dotace ve výši 7 361 820,79 Kč do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu RK-19-2015-28, př. 2.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout uhradit částku ve výši 14 896 092,81 Kč dle materiálu RK-19-2015-28, př. 1;
* schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/405 Brtnice - Zašovice, související s vratkou části dotace ve výši 7 534 272,02 Kč do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu RK-19-2015-28, př. 1;
* schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/405 Příseka - Brtnice, související s vratkou části dotace ve výši 7 361 820,79 Kč do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu RK-19-2015-28, př. 2.
Odpovědnost ODSH, OE
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz