Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-27

RK-19-2015-27.doc  RK-19-2015-27pr01.doc
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-19-2015-27
NázevRozhodnutí o uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2
Zpracoval M. Kremláčková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuPředmětem materiálu je rozhodnutí o uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2 .
Rada kraje usnesením č. 1238/22/2014/RK ze dne 1. 7. 2014 schválila předložení žádosti o poskytnutí podpory do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektu II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2 . Výbor Regionální rady dne 24. 9. 2014 rozhodl usnesením č. ÚRR 49/10-2 o poskytnutí dotace na realizaci projektu II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2 (registrační číslo CZ.1.11/1.1.00/40.01678). Na základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a vzhledem k časovým možnostem realizace projektu z prostředků ROP JV Rada Kraje Vysočina dne 5. 5. 2015 rozhodla o stažení žádosti o podporu z ROP Jihovýchod usnesením č. 0843/15/2015/RK a o zrušení veřejné zakázky na stavební práce na akci: II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - úsek č. 2 usnesením č. 0841/15/2015/RK.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství doporučuje radě kraje rozhodnout o uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2 dle materiálu RK-19-2015-27, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2 dle materiálu RK-19-2015-27, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz