Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-24

RK-19-2015-24.doc  RK-19-2015-24pr01.pdf  RK-19-2015-24pr02.pdf
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-19-2015-24
NázevAktualizace seznamu projektů připravovaných ke spolufinancování z prostředků EU v oblasti dopravy
Zpracoval M. Kremláčková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuTento materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu nedokončené aktualizace části projektu II/150 Okrouhlice - mosty ev. č. 150-021,022. Předfinancování tohoto záměru je zajištěno usnesením 0115/02/2010/ZK ze dne 23. 3. 2010. Seznam připravovaných projektů byl následně změněn usnesením č. 0553/08/2012/ZK ze dne 18. 12. 2012 a usnesením č. 0324/04/2014/ZK ze dne 24. 6. 2014.
Realizace takto vymezeného úseku v rozpočtovém období Evropské unie 2014 - 2020 není možná. Z výše uvedených důvodů a dále z důvodu zlepšení dopravní obslužnosti tohoto regionu během rekonstrukce mostu ev. č. 150-022 byla přičleněna realizace mostu ev. č. 150-021 v Okrouhlici ke stavbám II/150 Babice - Okrouhlice, II/150 Dobrá nad Sázavou - opěrná zeď a II/150 Dobrá - most ev. č. 150-019, které budou realizovány v rámci jedné investiční akce Kraje Vysočina v roce 2015 z kapitoly Doprava, příloha rozpočtu D2, Investice v dopravě. Předpoklad realizace projektu II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150-022 je v roce 2016 z Integrovaného regionální operačního programu 2014 - 2020. Povinné údaje dle Směrnice o projektovém řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina jsou uvedeny v materiálu RK-19-2015-24, př. 1 pro akci II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150-022 .
Návrh řešení Z důvodu nedokončené aktualizace části projektu II/150 Okrouhlice - mosty ev. č. 150-021,022 odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0324/04/2014/ZK tak, že materiál ZK-04-2014-90, př. 4 bude nahrazen materiálem RK-19-2015-24, př. 2.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení.

Grémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem.

Odbor regionálního rozvoje nemá připomínky k předloženému materiálu.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0324/04/2014/ZK tak, že materiál
ZK-04-2014-90, př. 4 bude nahrazen materiálem RK-19-2015-24, př. 2.
Odpovědnost ODSH
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz