Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-23

RK-19-2015-23.doc
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-19-2015-23
NázevZměna usnesení 0105/02/2015/ZK
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší změnu usnesení 0105/02/2015/ZK týkající se uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a obcemi Ořechov a Hojovice.
Usnesením výše uvedeného čísla rozhodlo Zastupitelstvo kraje uzavřít mimo jiné mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího dárce a obcí Hojovice, na straně budoucího obdarovaného, smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod částí pozemků par. č. 871/2 - ost. plocha, silnice a par. č. 836/40 - ost. plocha, ost. komunikace v k. ú. a obci Hojovice zastavěných stavbou chodníku z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hojovice. Dne 16. 4. 2015 zaslal OM obci Hojovice návrh smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod požadovaných částí pozemků. Obec na tento návrh reagovala dopisem ze dne 21. 4. 2015, ve kterém sděluje, že stavba chodníku nebude realizována z důvodu nemožnosti výkupu jednoho z požadovaných pozemků. Z tohoto důvodu obec nebude uzavírat smlouvu o budoucí darovací smlouvě.
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že obec neuzavře smlouvu o budoucí darovací smlouvě, je třeba změnit usnesení zastupitelstva kraje v části týkající se obce Hojovice.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0105/02/2015/ZK v části týkající se obce Hojovice.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0105/02/2015/ZK tak, že text
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího dárce a obcí Ořechov, na straně budoucího obdarovaného, smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod částí pozemků par. č. 1535/1 - ost. plocha, silnice a par. č. 1535/8 - ost. plocha, jiná plocha v k. ú. Ořechov u Křižanova zastavěných stavbou chodníku z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ořechov;
uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího dárce a obcí Hojovice, na straně budoucího obdarovaného, smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod částí pozemků par. č. 871/2 - ost. plocha, silnice a par. č. 836/40 - ost. plocha, ost. komunikace v k. ú. a obci Hojovice zastavěných stavbou chodníku z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hojovice
se nahrazuje textem:
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího dárce a obcí Ořechov, na straně budoucího obdarovaného, smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod částí pozemků par. č. 1535/1 - ost. plocha, silnice a par. č. 1535/8 - ost. plocha, jiná plocha v k. ú. Ořechov u Křižanova zastavěných stavbou chodníku z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ořechov .
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 23. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz