Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-13

RK-19-2015-13.doc  RK-19-2015-13pr01.xls
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-19-2015-13
NázevBezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky do vlastnictví Kraje Vysočina
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává bezúplatné nabytí pozemků pod silnicemi II. a III. třídy z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit pro Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen AOPK) do vlastnictví Kraje Vysočina.
Kraj Vysočina se, na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001, stal vlastníkem silnic II. a III. třídy na území kraje. Kraj Vysočina převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.
Odbor majetkový (dále jen OM) zjistil, že některé pozemky pod silnicemi II. a III. třídy jsou ve vlastnictví ČR a příslušnost hospodařit k nim má AOPK.
Pozemky uvedené v příloze tohoto materiálu získá Kraj Vysočina od AOPK bezúplatným převodem a bez podmínek. Celková výměra nabývaných pozemků je 34 188 m2.
Návrh řešení OM navrhuje bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-19-2015-13, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina, protože se nacházejí pod tělesy silnic II. a III. třídy. Nabytím těchto pozemků dojde ke sjednocení vlastnictví staveb silničních těles a pozemků pod těmito stavbami.
V případě schválení nabytí pozemků dle materiálu RK-19-2015-13, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina a po podpisu smluvních stran budou smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí předloženy příslušnému katastrálnímu pracovišti k provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-19-2015-13, př. 1 z vlastnictví ČR - AOPK do vlastnictví Kraje Vysočina.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace souhlasí s bezúplatným nabytím pozemků do vlastnictví kraje.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-19-2015-13, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 23. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz