Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-04

RK-19-2015-04.doc  RK-19-2015-04pr01.doc
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-19-2015-04
NázevVýpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Štanclová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Třebíč, příspěvková organizace, (dále také nemocnice ) požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce centrifugy Hettich EBA 20 v hodnotě 25 100 Kč bez DPH na dobu provádění klinického hodnocení humánního léčiva CLCZ696D2301, jehož ukončení se předpokládá v srpnu 2018. Výpůjčka přístroje je bezplatná, údržba přístroje (předpokládané náklady na povinné prohlídky a revize přibližně 1 000 Kč ročně) bude podle čl. VI odst. 4 smlouvy nemocnici zpětně hrazena společností Novartis s.r.o. Bližší podmínky výpůjčky obsahuje materiál RK-19-2015-04, př. 1.
Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. b) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 oprávněna k uzavření smlouvy o výpůjčce na dobu delší jednoho roku pouze s předchozím souhlasem zřizovatele.
Návrh řešení Předmětem výpůjčky je majetek, který souvisí s rozvojem hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví proto doporučuje radě kraje udělit souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro nemocnici dle materiálu RK-19-2015-04, př. 1.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-19-2015-04, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz