Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2015-64

RK-18-2015-64.doc
Číslo materiálu64
Číslo jednacíRK-18-2015-64
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku, Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou
Zpracoval M. Pech
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost ředitele Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou (dále jen škola ) o souhlas rady kraje s vyřazením nepotřebného majetku.
V souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv
a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina a Metodickým pokynem, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, podala škola návrh na vyřazení nepotřebného majetku. Dne 19. 5. 2015 rozhodl písemně ředitel školy o nepotřebném majetku. Jedná se o osobní automobil VOLVO S 80 sedan, rok pořízení 2006, inventární číslo 298, pořizovací cena 280 000 Kč, zůstatková cena 25 622 Kč. Automobil byl vyroben v roce 2001 a pořízen školou již jako ojetý. Dle vyjádření pojišťovny je automobil nepojistitelný. Má najeto více než 220 000 km. Díky nutným opravám je jeho další provozování ekonomicky nerentabilní. Majetek byl nabídnut prostřednictvím portálu PO a na webových stránkách kraje a žádná z organizací o něj ve stanovené době neprojevila zájem. Z tohoto důvodu navrhuje ředitel školy odprodej uvedeného majetku. Prodejní cena bude stanovena tak, aby došlo k pokrytí účetní ztráty.
Návrh řešení OŠMS doporučuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu školy. Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje funkce zřizovatele.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením osobního automobilu VOLVO S 80 sedan, datum pořízení 2006, inventární číslo 298, pořizovací cena 280 000 Kč, zůstatková cena 25 622 Kč z majetku kraje způsobem navrženým ředitelem Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou dle materiálu RK-18-2015-64.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz