Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2015-54

RK-18-2015-54.doc  RK-18-2015-54pr01.pdf  RK-18-2015-54pr02.pdf  RK-18-2015-54pr03.pdf
Číslo materiálu54
Číslo jednacíRK-18-2015-54
NázevFOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2015 - návrh na poskytnutí dotací
Zpracoval R. Zvolánek
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje dne 24. 3. 2015 usnesením č. 0174/02/2015/ZK vyhlásilo v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny grantový program Čistá voda 2015, který je určen na podporu zpracování studií nebo projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou (podprogram A), odvádění a čištění odpadních vod (podprogram B) a ochrany před povodněmi (podprogram C). Celkový objem finančních prostředků v grantovém programu Čistá voda 2015 je 4 500 000 Kč. V termínu příjmu žádostí od 27. 4. 2015 do 4. 5. 2015 bylo doručeno celkem 77 žádostí obcí nebo jejich svazků s celkovými finančními požadavky 12 289 153 Kč. Řídící výbor grantového programu Čistá voda 2015 zasedal dne 13. 5. 2015. Z důvodu administrativního nesouladu nebo z důvodu nesouladu se základním kritériem (nesoulad s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina) výzvy programu bylo z dalšího hodnocení vyřazeno 31 žádostí. Řídící výbor hodnotil zbývajících 46 žádostí, z nichž doporučil rozhodnout poskytnout dotace 29 žádostem s celkovou výší dotace 4 485 708 Kč. Zůstatek finanční alokace programu činí 14 292 Kč.
Návrh řešení Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina předkládá návrh řídícího výboru rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2015 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2015-54, př. 1 a rozhodnout neposkytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2015 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2015-54, př. 2. Dotace budou poskytnuty podle smluv, které jsou přílohou č. 3 tohoto materiálu.
StanoviskaOdbor informatiky:
Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID FV01280.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* poskytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2015 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2015-54, př. 1;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-18-2015-54, př. 3;
* neposkytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2015 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2015-54, př. 2.
Odpovědnost odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 23. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz