Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2015-50

RK-18-2015-50.doc  RK-18-2015-50pr01.pdf  RK-18-2015-50pr02.pdf  RK-18-2015-50pr03.pdf  RK-18-2015-50pr04.pdf
Číslo materiálu50
Číslo jednacíRK-18-2015-50
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj, poskytnutí dotací obcím, školám, nestátním neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21
Zpracoval J. Böhmová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o poskytnutí dotace na základě žádostí dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina.
Na základě usnesení č. 0602/07/2014/ZK, ze dne 16. 12. 2014 ( Zastupitelstvo Kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-07-2014-54, př. 1 ) schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina (dále jen Zásady ).
Žádosti obcí, škol v Národní síti škol podporujících zdraví a nestátních neziskových organizací (dále jen NNO ) byly předloženy Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) do 10. 5. 2015, tj. do dne druhého termínu ukončení příjmu žádostí pro rok 2015.
Všechny žádosti byly posouzeny z hlediska jejich úplnosti a splnění podmínek formálních kritérií a kritérií přijatelnosti stanovených Zásadami . Na základě tohoto posouzení byl vytvořen seznam žádostí obcí (RK-18-2015-50, př. 1), a seznam žádostí škol v Národní síti škol podporujících zdraví a NNO (RK-18-2015-50, př. 3), které splnily všechny podmínky stanovené Zásadami a mají tudíž nárok na poskytnutí dotace v roce 2015.
Celkový finanční objem dotací nárokovaných žadateli uvedenými v materiálu
RK-18-2015-50, př. 1 a RK-18-2015-50, př. 3 je 255 370 Kč.
Vzhledem k tomu, že celá alokace ve výši 2 500 000 Kč byla vyčerpána již v prvním kole podávání žádostí dle Zásad, je předkládán tento materiál.
Návrh řešení ORR navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 256 000 Kč.
ORR navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout o poskytnutí dotace na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 žadatelům dle seznamu uvedeného v materiálu RK-18-2015-50, př. 1.
ORR navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít smlouvu se žadateli o dotaci, materiál RK-18-2015-50, př. 2.
ORR navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o poskytnutí dotace na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 žadatelům uvedeným v materiálu
RK-18-2015-50, př. 3.
ORR navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít smlouvu se žadateli o dotaci, materiál RK-18-2015-50, př. 4.
Celková výše dotací navrhovaných ke schválení ve druhém termínu podávání žádostí je 255 370 Kč.
StanoviskaOdbor ekonomický:
Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 27. 5. 2015 činí 28 652 tis. Kč.

Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID ZZ00015-09.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje o částku 256 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 256 000 Kč;
rozhoduje
* poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu RK-18-2015-50, př. 3 žadatelům uvedeným v materiálu RK-18-2015-50, př. 3 na realizaci akcí uvedených v materiálu RK-18-2015-50, př. 3 v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů a propagace místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-18-2015-50, př. 4;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu
RK-18-2015-50, př. 1 žadatelům uvedeným v materiálu RK-18-2015-50, př. 1 na realizaci akcí uvedených v materiálu RK-18-2015-50, př. 1 v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina;
* rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-18-2015-50, př. 2.
Odpovědnost ORR, OE
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz