Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2015-19

RK-18-2015-19.doc  RK-18-2015-19pr01.doc  RK-18-2015-19pr02.doc
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-18-2015-19
NázevNávrh na poskytnutí věcného daru - Stavba Vysočiny 2014
Zpracoval J. Svatošová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuNa 8. června 2015 je v Jihlavě naplánováno slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Stavba Vysočiny 2014 Kraje Vysočina. Jedna z kategorií, která je v rámci této soutěže vyhlašována, je Cena hejtmana - Stavba Vysočiny 2014 . Přihlašovatelům vítězné stavby bude darována skleněná plastika od výtvarníka Jana Exnara. Odůvodnění poskytnutí věcného daru obsahuje materiál RK-18-2015-19, př. 2.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana z pověření hejtmana Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout věcný dar dle materiálu RK-18-2015-19, př. 1.
StanoviskaOdbor informatiky:
Dar byl zaevidován v systému eDotace - ID O01350.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout věcný dar dle materiálu RK-18-2015-19, př. 1.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz