Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2015-18

RK-18-2015-18.doc  RK-18-2015-18pr01.doc  RK-18-2015-18pr02.doc
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-18-2015-18
NázevNávrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
Zpracoval L. Matysová, Z. Škrdlová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením 0529/07/2013/ZK zastupitelstvo kraje schválilo výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva - členům výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina a komisí Rady Kraje Vysočina ve výši nejvyšší sazby odměn dle platného nařízení vlády; předsedům a místopředsedům výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina, komisí Rady Kraje Vysočina, řídicích výborů 1000,- Kč za účast na jednom zasedání; členům výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina, členům komisí Rady Kraje Vysočina, členům řídicích výborů, vyjma zástupců garanta, ve výši 500,- Kč
za účast na jednom zasedání. Zároveň bylo uloženo Radě Kraje Vysočina předkládat Zastupitelstvu Kraje Vysočina vždy na konci pololetí návrh na odměny pro členy komisí
a výborů a řídících výborů (vyjma tajemníků komisí rady kraje, tajemníků výborů zastupitelstva kraje a zástupců garanta v řídicích výborech grantových programů
- zaměstnanců Krajského úřadu Kraje Vysočina).
Návrh řešení Příloha 1 tohoto materiálu specifikuje v intencích výše citovaného usnesení zastupitelstva kraje 0529/07/2013/ZK výši odměn pro jednotlivé předsedy, místopředsedy a členy výborů za období 1. 12. 2014 - 31. 5. 2015.
Příloha 2 tohoto materiálu specifikuje v intencích výše citovaného usnesení zastupitelstva kraje 0529/07/2013/ZK výši odměn pro jednotlivé předsedy, místopředsedy a členy komisí
za období 1. 12. 2014 - 31. 5. 2015.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 12. 2014 - 31. 5. 2015 dle materiálu RK-18-2015-18, př. 1;
* schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období
1. 12. 2014 - 31. 5. 2015 dle materiálu RK-18-2015-18, př. 2.
Odpovědnost OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 23. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz