Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2015-08

RK-18-2015-08.doc  RK-18-2015-08pr01.doc
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-18-2015-08
NázevOdměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací Kraje Vysočina v oblasti poskytující sociální služby
Zpracoval J. Kumpa
Předkládá V. Švarcová. I. Hanáková Kosourová
Počet příloh
Popis problémuV souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, může být ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina poskytnuta odměna za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů. V průběhu prvního pololetí roku 2015 došlo k několika setkáním s ředitelkami/řediteli příspěvkových organizací. Dále probíhalo několik kolektivních setkání - porady ředitelek/ředitelů a také individuální schůzky. V rámci těchto jednání ředitelé prezentovali výstupy ze zařízení sociálních služeb a bylo hodnoceno plnění mimořádných a zvlášť významných pracovních úkolů. Na základě těchto informací navrhují odbor sociálních věcí
a oddělení řízení lidských zdrojů stanovení odměn za plnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí a oddělení řízení lidských zdrojů navrhují stanovení odměn ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-18-2015-08, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
stanoví
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-18-2015-08, př. 1.
Odpovědnost OSV, OddŘLZ
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz