Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2015-18

RK-15-2015-18.doc  RK-15-2015-18pr01.pdf  RK-15-2015-18pr02.pdf
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-15-2015-18
NázevRozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na projekt Úspory energií - Gymn. a SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - pavilon Koželská
Zpracoval S. Lemperová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na projekt Úspory energií - Gymn. a SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - pavilon Koželská a akceptaci Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Úspory energií - Gymn. a SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - pavilon Koželská reg. č.: IS SFZP 14209133 realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OP ŽP ).

Na základě předložené projektové žádosti a splnění podmínek pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo na Krajský úřad Kraje Vysočina doručeno Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Úspory energií - Gymn. a SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - pavilon Koželská viz materiál RK-15-2015-18, př. 1 a Smlouva č. 14209133 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OP ŽP, viz materiál RK-15-2015-18, př. 2.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o nabytí peněz dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Úspory energií - Gymn. a SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - pavilon Koželská dle materiálu RK-15-2015-18, př. 1 a rozhodnout uzavřít Smlouvu č. 14209133 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OP ŽP dle materiálu RK-15-2015-18, př. 2.
Dle ustanovení § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada rozhoduje o nabytí a převodu movitých věcí na kraj včetně peněz.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* o nabytí peněz na Kraj Vysočina za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Úspory energií - Gymn. a SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - pavilon Koželská dle materiálu RK-15-2015-18, př. 1;
* uzavřít Smlouvu č. 14209133 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí dle materiálu RK-15-2015-18, př. 2.
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín průběžně
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz