Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2015-08

RK-15-2015-08.doc  RK-15-2015-08pr01.pdf
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-15-2015-08
NázevBezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Koroužné
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. a obci Koroužné z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Odbor majetkový při své činnosti zjistil, že v katastrálním území Koroužné existují pozemky par. č. 440 ostatní plocha, silnice o výměře 8 470 m2 a par. č. 441/6 ostatní plocha silnice o výměře 13 397 m2, které jsou zastavěny tělesem silnice II/387. Tato je ve vlastnictví kraje. Pozemky vlastní ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2. Odbor majetkový požádal o bezúplatný převod pozemků do vlastnictví kraje, aby došlo ke sjednocení vlastnictví pozemku a stavby na něm. ÚZSVM s bezúplatným převodem souhlasí. Pozemky jsou nyní evidovány na listu vlastnictví č. 60000 pro dané k. ú. a obec u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrálního pracoviště Bystřice nad Pernštejnem.
Návrh řešení OM navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky par. č. 440 a 441/6 v k. ú. a obci Koroužné do vlastnictví kraje.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt bezúplatně pozemky z vlastnictví státu do vlastnictví kraje.
Smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.
StanoviskaKSÚSV i ODSH s nabytím pozemků souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatným převodem pozemky par. č. 440 ostatní plocha, silnice o výměře 8 470 m2 a par. č. 441/6 ostatní plocha, silnice o výměře 13 397 m2 z vlastnictví České republiky, s právem hospodaření s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2015- 6- 23
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz