Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2015-03

RK-15-2015-03.doc  RK-15-2015-03pr01.doc  RK-15-2015-03pr02.doc  RK-15-2015-03pr03.pdf
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-15-2015-03
NázevPeněžní dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Zpracoval L. Prknová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Třebíč, příspěvková organizace, (dále také nemocnice ) požádala o udělení předchozího souhlasu s přijetím peněžních darů v celkové výši 51 500 Kč. Konkrétně se jedná o peněžní dary od:
- od fyzické osoby ve výši 1 500 Kč za účelem zlepšení péče a prostředí pro pacienty oddělení LDN. Darovací smlouva o poskytnutí peněžního daru je obsažena v materiálu RK-15-2015-03, př. 1,
- od fyzické osoby ve výši 10 000 Kč za účelem zlepšení péče a prostředí pro pacienty interního a očního oddělení nemocnice. Darovací smlouva o poskytnutí peněžního daru je obsažena v materiálu RK-15-2015-03, př. 2,
- od společnosti ICZ a.s. ve výši 40 000 Kč za účelem zakoupení gynekologického operačního stolu pro centrální operační sály nemocnice. Darovací smlouva o poskytnutí peněžního daru je obsažena v materiálu RK-15-2015-03, př. 3.
Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 oprávněna k přijetí peněžních darů pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala zřizovatele o udělení souhlasu s přijetím peněžních darů.
Návrh řešení Peněžní dary budou využity ve prospěch hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas s přijetím peněžních darů dle materiálů RK-15-2015-03, př. 1, RK-15-2015-03, př. 2 a RK-15-2015-03, př. 3.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s přijetím peněžních darů je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s přijetím peněžních darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů
RK-15-2015-03, př. 1, RK-15-2015-03, př. 2 a RK-15-2015-03, př. 3.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 15. 5. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz