Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2014-16

RK-19-2014-16.doc  RK-19-2014-16pr01.xls
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-19-2014-16
NázevRealizace Celokrajských přehlídek tvořivosti mladých
Zpracoval T. Doleželová, M. Dvořáková
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší finanční zajištění Celokrajských přehlídek tvořivosti mladých, které jsou realizovány v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost (dále jen Projekt ).
Žáci a žákyně ze základních a středních škol představí na společných setkáních vlastní badatelskou, konstrukční a řemeslnou činnost, kterou realizovali v zájmových útvarech v rámci Projektu. V roce 2014 se uskuteční celkem 4 přehlídky ve dvou oborových (přírodovědné a technické obory) a dvou věkových kategoriích (2. stupeň ZŠ + nižší stupeň víceletých gymnázií a střední školy). Přehlídky přírodovědných oborů se budou konat v Jihlavě (budova B v sídle kraje) dne 11. 6. 2014 (přihlášeno 22 škol), přehlídky technických oborů proběhnou dne 18. 6. 2014 ve víceúčelovém sále na Střední průmyslové škole Třebíč (přihlášeno 26 škol). Celkem se obou přehlídek zúčastní cca 200 soutěžících a jejich doprovodů. Účastníci přehlídek obdrží drobné upomínkové předměty a pro autory nejúspěšnějších prezentací bude připraven celodenní výlet s přírodovědnou a technickou tématikou.
Realizační tým složený z čtveřice územních metodiků, koordinátorky a zástupců OŠMS vyjednal zastoupení škol zapojených do Projektu, připravil organizaci přehlídek a návrh finančního zabezpečení (materiál RK-19-2014-16, př. 1). V rámci Projektu nejsou alokovány prostředky na provozní náklady přehlídek.
Návrh řešení OŠMS předkládá radě kraje k projednání zajištění realizace celokrajských přehlídek v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost a navrhuje podpořit realizaci přehlídek finanční částkou maximálně ve výši 100 000 Kč z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání (položka Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství UZ 00302).
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o Celokrajských přehlídkách tvořivosti mladých dle materiálu RK-19-2014-16;
schvaluje
finanční zajištění Celokrajských přehlídek tvořivosti mladých ve výši do 100 000 Kč dle materiálu RK-19-2014-16, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 9. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz