Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2014-13

RK-19-2014-13.doc  RK-19-2014-13pr01.doc  RK-19-2014-13pr02.doc
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-19-2014-13
NázevProjektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
Zpracoval T. Doleželová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší rozhodnutí rady kraje o projektovém záměru příspěvkové organizace.
V souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací přijaté usnesením rady kraje 1222/24/2011/RK ze dne 19. 7. 2011 žádá krajská příspěvková organizace Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě o souhlas s projektovým záměrem, který je popsán v materiálu RK-19-2014-13, př. 1.
Návrh řešení Na základě předložených informací OŠMS nemá námitek k realizaci projektového záměru a doporučuje radě kraje udělit souhlas s jeho realizací. Podrobnější vyjádření OŠMS je v materiálu RK-19-2014-13, př. 2.
StanoviskaGrémium ředitele:
Grémium ředitele souhlasí s projektovými záměry.
Odbor ekonomický:
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení, realizace projektu nebude znamenat žádné finanční nároky na rozpočet kraje.
Odbor regionálního rozvoje:
PO je finančním partnerem projektu OP VK Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost. S ohledem na obsah projektové fiše existuje možné riziko dvojího financování projektových aktivit z OP VK.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě Vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení na využití ICT techniky a mobilních zařízení ve výuce dle materiálu RK-19-2014-13, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 30. 6. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz