Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2014-91

RK-17-2014-91.doc  RK-17-2014-91pr01.pdf  RK-17-2014-91pr02.doc
Číslo materiálu91
Číslo jednacíRK-17-2014-91
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - darování poháru pro vítěze Mistrovství Kraje Vysočina horských kol základních a středních škol
Zpracoval Z. Čech
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuSpolek VYSOČINA MTB CUP je pořadatelem Mistrovství Kraje Vysočina horských kol (cross-country) základních a středních škol, které se uskuteční v sobotu 21. června 2014 v bývalém areálu BOPO a Libušině údolí v Třebíči. Závod je součástí seriálu ECOREM Vysočina MTB Cup 2014 a jede se v šešti kategoriích podle věku závodníků. Zástupce VYSOČINA MTB CUP pan Vítězslav Patry se obrátil na Kraj Vysočina s žádostí o převzetí záštity nad závodem a s prosbou o poskytnutí materiální podpory v podobě pohárů pro vítěze v celkové hodnotě 3 500,- Kč. Záštitu nad soutěží převzala radní Kraje Vysočina pro oblast školství mládeže a sportu paní Ing. Jana Fialová. Bližší informace jsou obsahem materiálu RK-17-2014-91, př.1.
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a na základě výše uvedených skutečností navrhujeme radě kraje, aby byl spolku VYSOČINA MTB CUP poskytnut dar v podobě sportovních pohárů v maximální výši 3 500 Kč. Poháry budou předány po ukončení závodu osobně zástupci Kraje Vysočina.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Aktuální stav rezervy na kapitole Zastupitelstvo kraje, na položce Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem je 195 000 Kč.

Odbor informatiky: Dar byl zaevidován v systému eDotace - ID dotace O00996.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout věcný dar v podobě sportovních pohárů v hodnotě 3 500 Kč spolku VYSOČINA MTB CUP, Hodická 1321/18, 58901 Třešť, IČO: 01296752, dle materiálu RK-17-2014-91, př. 2
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 3 500 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 3 500 Kč, dle materiálu RK-17-2014-91.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 30. 6. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz