Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2014-90

RK-17-2014-90.doc  RK-17-2014-90pr01.pdf  RK-17-2014-90pr02.xls  RK-17-2014-90pr03.doc
Číslo materiálu90
Číslo jednacíRK-17-2014-90
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Český pohár v silniční cyklistice 2014
Zpracoval Z. Čech
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuČeský pohár v silniční cyklistice se jede jako seriál 8 závodů od dubna do září roku 2014. Polovina závodů se jede v Čechách a polovina na Moravě. Každý závod je bodován a vítězem celého poháru se stane závodník s nejvyšším počtem bodů. Jeden z výše uvedených závodů se pojede 12. 7. 2014 také v Kraji Vysočina. Centrem závodů a místem startu a cíle je Vysočina Arena v Novém Městě na Moravě. Na Kraj Vysočina se obrátil pan Pavel Doležel, jednatel společnosti MERK, s. r. o., jež je pořadatelem výše uvedeného závodu na Vysočině s žádostí o podporu této akce ve výši 10 000 Kč. Společnost MERK má s pořádáním cyklistických závodů na Vysočině dlouholeté zkušenosti (např. Mistrovství Evropy Masters v silniční cyklistice). Bližší informace o akci jsou obsahem materiálu
RK-17-2014-90, př. 1.
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a podrobil ji vyhodnocení dle kritérií obsažených ve vyhodnocovací tabulce (viz materiál RK-17-2014-90, př. 2) a navrhuje radě kraje poskytnout společnosti MERK, s. r. o., Blažimská 1781/4,149 00 Praha 4, IČO: 47903325, dotaci ve výši 10 000 Kč na krytí nákladů souvisejících s pořádáním akce Český pohár v silniční cyklistice na Vysočině.
StanoviskaV souvislosti s žádostí o finanční podporu si sekretariát hejtmana vyžádal hodnocení této akce odborem školství, mládeže a sportu a J. Fialovou radní pro oblast školství, mládeže a sportu viz materiál RK-17-2014-90, př. 2.

Ekonomický odbor: Aktuální stav rezervy na kapitole Zastupitelstvo kraje, na položce Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem je 195 000 Kč.

Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00822.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 10 000 Kč společnosti MERK, s. r. o., Blažimská 1781/4,149 00 Praha 4, IČO: 47903325, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním akce Český pohár v silniční cyklistice dle materiálu RK-17-2014-90, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 10 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 10 000 Kč dle materiálu RK-17-2014-90.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz