Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2014-88

RK-17-2014-88.doc  RK-17-2014-88pr01.doc  RK-17-2014-88pr02.doc
Číslo materiálu88
Číslo jednacíRK-17-2014-88
NázevVyjádření podpory pořádání mistrovství světa horských kol 2016
Zpracoval Z. Kadlec, K. Kotrba
Předkládá J. Běhounek, V. Novotný
Počet příloh
Popis problémuNa Kraj Vysočina se obrátili zástupci občanského sdružení Merida Biking Team se žádostí o podporu pořadatelství mistrovství světa horských kol 2016.
Kraj Vysočina je v posledních letech regionem, který podporuje mnohé významné sportovní akce. Jsme toho názoru, že vybudované zázemí a organizační i hostitelský potenciál regionu musejí být plně využity.
Návrh řešení Předkladatelé navrhují Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí dopis dle materiálu
RK-17-2014-88, př. 1 (v příloze uvedena česká verze), RK-17-2014-88, př. 2 (v příloze uvedena anglická verze) a deklarovat podporu Kraje Vysočina pro přidělení pořadatelství mistrovství světa horských kol 2016 pro občanské sdružení Merida Bike team.
Dle § 1 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, patří do kompetence rady kraje rozhodovat o ostatních záležitostech v samostatné působnosti.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
dopis dle materiálů RK-17-2014-88, př. 1, RK-17-2014-88, př. 2;
podporuje
přidělení pořadatelství mistrovství světa horských kol 2016 občanskému sdružení Merida Bike team.
Odpovědnost hejtman
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz