Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2014-81

RK-17-2014-81.doc  RK-17-2014-81pr01.pdf
Číslo materiálu81
Číslo jednacíRK-17-2014-81
NázevInformace o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
Zpracoval R. Zvolánek
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuNa základě ustanovení čl. 7 odst. 5 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 04/13 (dále jen Pravidla ) odbor životního prostředí a zemědělství informuje Radu Kraje Vysočina, že z technických důvodů bylo přistoupeno k přímému zadání veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč na zpracování Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina . Technické důvody jsou takové, že Kraj Vysočina využívá pro údržbu a prezentaci dat stávajícího Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina aplikační řešení zpracované společností HYDROSOFT Veleslavín s.r.o., které se osvědčilo. Uvedená společnost rovněž poskytuje technickou podporu aplikačního softwaru Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina a disponuje technickými předpoklady pro jeho aktualizaci (přístup k logickému a fyzickému datovému modelu a zdrojovým kódům používaného řešení).
Z výše uvedených důvodů byla dne 5. 5. 2014 uzavřena smlouva o dílo se společností HYDROSOFT Veleslavín s.r.o., která je přílohou č. 1 tohoto materiálu. Předmětem této smlouvy je zpracování databáze a aktualizace aplikačního softwaru Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina. Samotný sběr dat z jednotlivých obcí včetně jejich vyhodnocení a zpracování do textové a grafické části budou provádět pracovníci odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství.
Návrh řešení Odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informaci o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu, o jejímž zadání z technických důvodů rozhodl Zdeněk Chlád, radní pro oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí dle materiálu RK-17-2014-81, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina dle materiálu RK-17-2014-81, př. 1.
Odpovědnost OŽPZ
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz