Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2014-78

RK-17-2014-78.doc  RK-17-2014-78pr01.doc
Číslo materiálu78
Číslo jednacíRK-17-2014-78
NázevDotační řízení na podporu dobrovolnictví - vyhlášení výzvy
Zpracoval J. Bína
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuV rozpočtu kraje Vysočina je zahrnuto 2 394 000 Kč na podporu dobrovolnictví, které kraj Vysočina dlouhodobě podporuje. V roce 2013 byla na území kraje podpořena síť center, která se zabývala dobrovolnictvím a neformální pomocí v rodinách, a to částkou 2 686 300 Kč. V letošním roce by měla být dotace rozdělována na základě hodnocení žádostí zpracovaných provozovateli.
Dobrovolnictví se stalo fenoménem, jehož rozvoj kraj dlouhodobě podporuje a každoročně si pro jeho podporu vyčleňuje finanční prostředky. Bezplatná laická pomoc v sociálních službách posiluje spolupráci v přirozené komunitě a je přínosná pro pracovníky v sociálních službách, klienty i pro samotné dobrovolníky.
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje schválit výzvu dle materiálu RK-17-2014-78, př. 1. Na základě této výzvy budou sebrány žádosti obsahující informace potřebné k vyhodnocení způsobu fungování dobrovolnického centra a rozsahu zabezpečené dobrovolnické práce.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
vyhlásit Výzvu k podávání žádostí o dotace na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby dle materiálu RK-17-2014-78, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 30. 6. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz