Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2014-67

RK-17-2014-67.doc  RK-17-2014-67pr01.doc
Číslo materiálu67
Číslo jednacíRK-17-2014-67
NázevProjekt Od myšlenky k výrobku 2 - smlouva o poskytnutí dotace
Zpracoval V. Kotrbová, K. Ubr
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Od myšlenky k výrobku 2 reg. č. CZ.1.11/3.4.00/42.01619 (dále jen smlouva ).
Předmětem projektu je pořízení zařízení pro technicky zaměřené střední školy - centra odborného vzdělávání (malé CNC výukové obráběcí stroje, laserové tiskárny plošných spojů, sady digitálních osciloskopů, vybavení pro studium obnovitelných zdrojů energie, systémová bednění).
Dne 19. 2. 2014 obdržel Kraj Vysočina informaci o tom, že projekt Od myšlenky k výrobku 2 s reg. č. CZ.1.11/3.4.00/42.01619 byl schválen, a to v bezpečné části alokace.
Poskytovatel dotace (Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod) připravil návrh smlouvy o poskytnutí dotace a požádal o projednání v orgánech kraje.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Od myšlenky k výrobku 2 reg. č. CZ.1.11/3.4.00/42.01619 dle materiálu RK-17-2014-67, př. 1 a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-17-2014-67, př. 1.
Dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, rada kraje zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Od myšlenky k výrobku 2 reg. č. CZ.1.11/3.4.00/42.01619 dle materiálu RK-17-2014-67, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-17-2014-67, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 8. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz