Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2014-60

RK-17-2014-60.doc
Číslo materiálu60
Číslo jednacíRK-17-2014-60
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku - Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč
Zpracoval H. Procházková, M. Pech
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina a Metodickým pokynem, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, podalo Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč (dále jen škola ) návrh na vyřazení nepotřebného majetku.
Dne 14. 3. 2014 rozhodl písemně ředitel školy o nepotřebném hmotném majetku:
* Projektor ASK C 105, inventární číslo 36/02, rok pořízení 2002, pořizovací cena 225 000 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
Projektor je poškozený a nefunkční. Dle vyjádření firmy M - SOFT, spol. s r. o. v Telči je oprava vzhledem k nedostupnosti náhradních dílů neproveditelná.
Výše uvedený majetek byl nabídnut po dobu 14 dnů na www stránkách Kraje Vysočina, zájem neprojevila žádná organizace zřizovaná Krajem Vysočina. Škola navrhuje vyřazení majetku likvidací u odborné firmy.
Návrh řešení OŠMS navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu školy.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením Projektoru ASK C 105, inventární číslo 36/02 z majetku kraje způsobem navrženým Gymnáziem Otokara Březiny a Střední odbornou školou Telč dle materiálu
RK-17-2014-60.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč
Termín 30. 6. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz