Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2014-39

RK-17-2014-39.doc  RK-17-2014-39pr01.doc  RK-17-2014-39pr02.doc
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-17-2014-39
NázevDohody o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby
Zpracoval P. Novotný
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina prostřednictvím ODSH zajistil vypracování projektové dokumentace na stavbu rekonstrukce silnice II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - 2. úsek včetně územního rozhodnutí - rozhodnutí o místění stavby vydaného Městským úřadem Humpolec, stavebním úřadem pod čj. STAV/22060/10/Sa/U-839/2010 ze dne 17. 3. 2011 a územního rozhodnutí - změny rozhodnutí o umístění stavby vydaného Městským úřadem Humpolec, stavebním úřadem č. j. STAV/13466/13/Jn s.z. U/2338/2013 ze dne 12. 9. 2013. Součástí stavby jsou vynucené přeložky vedení Telefónica Czech Republic, a. s. Jedná se o dohodu o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby mezi Krajem Vysočina a Telefónicou Czech Republic, a. s. Realizaci stavebních objektů SO 401 - ochrana sdělovacích kabelů km 6,316 a SO 402 - zabezpečení přípojky sděl., km 6,451 zajišťuje Telefónica Czech Republic, a. s. Akci II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - 2. úsek schválilo zastupitelstvo kraje usnesením 0032/01/2014/ZK. Akce je spolufinancována z fondů EU.
Kraj Vysočina prostřednictvím ODSH zajistil vypracování projektové dokumentace na stavbu rekonstrukce silnice II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavby - 1. úsek včetně územního rozhodnutí - rozhodnutí o místění stavby vydaného Městským úřadem Velké Meziříčí, odborem výstavby a regionálního rozvoje pod čj. VÝST/5397/2011/159/2011-po ze dne 4. 4. 2011 a rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí č. j. VÝST/10312/2013/2170/2013-inv vydaného dne 21. 5. 2013. Součástí stavby jsou vynucené přeložky vedení Telefónica Czech Republic, a. s. Jedná se o dohodu o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby mezi Krajem Vysočina a Telefónicou Czech Republic, a.s. Realizaci stavebních objektů SO 463 - přeložka metalické trasy PVSEK O2 v km 42,345, SO 464 Přeložky metalické trasy PVSEK O2 v km 44,785 - 45,350, SO 483 Přeložka optické trasy PVSEK O2 v km 42,345 a SO 484 - Přeložka optické trasy PVSEK O2 v km 44,785 - 45,350 zajišťuje Telefónica Czech Republic, a. s. Akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - 1. úsek schválilo zastupitelstvo kraje usnesením 0536/07/2013/ZK. Akce je spolufinancována z fondů EU.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout o uzavření dohody o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby:
* II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - 2. úsek - SO 401 - ochrana sdělovacích kabelů km 6,316 a SO 402 - zabezpečení přípojky sděl., km 6,451 dle materiálu
RK-17-2014-39, př. 1;
* II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavby - 1. úsek - SO 463 - přeložka metalické trasy PVSEK O2 v km 42,345, SO 464 Přeložky metalické trasy PVSEK O2 v km 44,785 - 45,350, SO 483 Přeložka optické trasy PVSEK O2 v km 42,345 a SO 484 - Přeložka optické trasy PVSEK O2 v km 44,785 - 45,350 dle materiálu RK-17-2014-39, př. 2;
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít dohodu o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby ke stavbě:
- II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - 2. úsek - SO 401 - ochrana sdělovacích kabelů km 6,316 a SO 402 - zabezpečení přípojky sděl., km 6,451 dle materiálu
RK-17-2014-39, př. 1;
- II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavby - 1. úsek - SO 463 - přeložka metalické trasy PVSEK O2 v km 42,345, SO 464 Přeložky metalické trasy PVSEK O2 v km 44,785 - 45,350, SO 483 Přeložka optické trasy PVSEK O2 v km 42,345 a SO 484 - Přeložka optické trasy PVSEK O2 v km 44,785 - 45,350 dle materiálu RK-17-2014-39, př. 2.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 11. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz