Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2014-35

RK-17-2014-35.doc  RK-17-2014-35pr01.doc  RK-17-2014-35pr02.doc
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-17-2014-35
NázevNávrh na stanovení odměny ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová, I. Hanáková Kosourová
Počet příloh
Popis problémuDne 23. dubna 2013 projednala Rada Kraje Vysočina Návrh na stanovení ukazatelů a hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace a přijala usnesení č. 0716/14/2013/RK, kterým stanovila ukazatele hodnocení a systém hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace (dále jen KSÚSV).
Na základě přijatého usnesení č. 0716/14/2013/RK Radou Kraje Vysočina a dle stanovených ukazatelů hodnocení ředitele KSÚSV, bylo provedeno vyhodnocení ředitele KSÚSV za rok 2013, ze kterého byl vyhotoven zápis, materiál RK-17-2014-35, př. 1.
Návrh řešení V souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, může zaměstnavatel poskytnout odměnu za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu.
Na základě výsledků hodnocení dle výše uvedených ukazatelů, navrhuje Odbor dopravy a silničního hospodářství a Oddělení řízení lidských zdrojů Krajského úřadu Kraje Vysočina, poskytnout odměnu řediteli KSÚSV za rok 2013, dle materiálu RK-17-2014-35, př. 2.
StanoviskaNebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
stanoví
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměnu řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-17-2014-35, př. 2.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 30. 6. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz