Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2014-18

RK-17-2014-18.doc  RK-17-2014-18pr01.doc  RK-17-2014-18pr02.doc  RK-17-2014-18pr03.doc  RK-17-2014-18pr04.doc
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-17-2014-18
NázevSmlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
Odpovědnost ředitelka Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočiny, příspěvková organizace, ředitelka Domov bez zámku, příspěvková organizace, odbor majetkový
Termín 2014- 5- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz