Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2014-04

RK-17-2014-04.doc  RK-17-2014-04pr01.pdf
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-17-2014-04
NázevŽádost o finanční příspěvek na projekt Obrana spotřebitele v kraji Vysočina
Zpracoval D. Kretschmannová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o projednání žádosti o příspěvek na projekt Obrana spotřebitele v Kraji Vysočina . Dne 3. 4. 2014 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) písemnou žádost Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, se sídlem Mečová 5, 602 00 Brno, IČO: 22832793 (dále jen žadatel ) o příspěvek ve výši 80 000 Kč na krytí vybraných nákladů spojených s projektem Obrana spotřebitele v kraji Vysočina . Cílem projektu je informovat obyvatele a zejména příslušníky specificky ohrožených skupin v Kraji Vysočina o nejrůznějších spotřebitelských problémech, z oblasti spotřebitelského práva, sociální oblasti a právní a finanční gramotnosti. Žádost je obsahem materiálu
RK-17-2014-04, př. 1.
Návrh řešení ORR navrhuje Radě Kraje Vysočina žádosti nevyhovět a rozhodnout neposkytnout žadateli požadovaný příspěvek. V loňském roce byl tento projekt podpořen Krajem Vysočina z mimořádných důvodů částkou 16 000 Kč, kdy si Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace nemohlo žádat o dotaci z jiných zdrojů (poradna v Jihlavě byla otevřena v září roku 2013, proto nebylo možné použít dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR). V letošním roce poradna funguje, proto by měla být primárně hrazena z jiných zdrojů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
nevyhovět žádosti dle materiálu RK-17-2014-04, př. 1.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 5. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz