Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2014-50

RK-14-2014-50.doc  RK-14-2014-50pr01.doc
Číslo materiálu50
Číslo jednacíRK-14-2014-50
NázevDar pro příspěvkovou organizaci
Zpracoval R. Krupičková
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh
Popis problémuPříspěvkové organizaci Dětský domov Senožaty, Senožaty 199, 394 56, IČO 70844330 byl nabídnut finanční dar určený na nákup potřeb pro děti, pro rozvoj a uplatnění jejich talentu, pro překonávání či kompenzaci případných znevýhodnění (např. zdravotních nebo sociálních), pro jejich vzdělávání a přípravu na pracovní uplatnění, pro jejich plnohodnotné zapojení do společnosti a pro jejich sportovní a další volnočasové aktivity.
Návrh řešení Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje radě kraje udělit příspěvkové organizaci souhlas s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-14-2014-50, př. 1.
Dle § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může příspěvková organizace přijmout účelově vázaný dar pouze s předchozím souhlasem zřizovatele.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-14-2014-50, př. 1.
Odpovědnost ředitel
Termín 22. 4. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz