Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2014-49

RK-14-2014-49.doc  RK-14-2014-49pr01.doc
Číslo materiálu49
Číslo jednacíRK-14-2014-49
NázevProváděcí smlouva na poskytování metropolitní komunikační sítě datové infrastruktury
Zpracoval T. Mrázková
Předkládá E. Janoušková
Počet příloh
Popis problémuMinisterstvo vnitra ČR společně s Asociací krajů České republiky a Svazem měst a obcí dne 13. listopadu 2013 uzavřely Memorandum o podpoře výstavby, rozvoje a využívání telekomunikačních datových sítí veřejné správy, na jehož základě je možné mimo jiné využít kapacity existujících sítí samosprávy pro potřeby MV a projektu ITS NGN. O přípravě podpisu Memoranda a připravovaném registru sítí byla Rada Kraje Vysočina informována na svém 27. zasedání 27. 8. 2013.
Výše uvedení účastníci Memoranda se dohodli na společném postupu, mj. při propojování stávajících sítí veřejné správy, čímž dojde ke snižování nákladů veřejné správy.
Návrh řešení V souladu s cílem tohoto Memoranda se rozhodlo MV ČR uzavřít s Krajem Vysočina Prováděcí smlouvu na poskytování metropolitní komunikační sítě datové infrastruktury dle materiálu RK-14-2014-49, př. 1.
Předmětem této Smlouvy je poskytování metropolitní komunikační sítě datové infrastruktury (dále jen MAN ) pokrývající území města Jihlavy. Konkrétně se jedná o následující MAN: ZZS - PČR/ITS (Vrchlického 61, Jihlava - Vrchlického 2627/46, Jihlava) a ZZS - HZS (Vrchlického 61, Jihlava - Ke Skalce 4960/32, Jihlava).
Poskytování MAN bude na základě výše uvedeného Memoranda bezúplatné. MV ČR se zavazuje Kraji Vysočina hradit nezbytné provozní náklady na provozování metropolitní sítě.
Dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje rozhoduje o ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu kraje nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.
StanoviskaOdbor analýz a podpory řízení nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Prováděcí smlouvu na poskytování metropolitní komunikační sítě datové infrastruktury dle materiálu RK-14-2014-49, př. 1.
Odpovědnost OI
Termín 30. 6. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz