Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2014-43

RK-14-2014-43.doc  RK-14-2014-43pr01.pdf
Číslo materiálu43
Číslo jednacíRK-14-2014-43
NázevProjekt Vítejte na Vysočině - schválení monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu
Zpracoval Z. Čech
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuTento materiál je předkládán radě kraje z důvodu zachování udržitelnosti projektu Vítejte na Vysočině , a z toho vyplývající potřeby schválení monitorovací zprávy v době udržitelnosti projektu.
Realizace a financování projektu byly schváleny usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0241//04/2008/ZK. Rada kraje schválila usnesením č. 1731/37/2008/RK uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod pro projekt s názvem Vítejte na Vysočině.
Projekt Vítejte na Vysočině byl realizován v období od 14. 1. 2009 do 30. 4. 2010 v celkovém objemu finančních prostředků cca 5,8 mil Kč z čehož 5,36 mil. Kč (tj. 92,5 %) tvořila dotace ze strukturálního fondu ERDF a z národních veřejných zdrojů (RR). Hlavními aktivitami tohoto projektu bylo vytvoření reprezentativních propagačních materiálů, filmu a propagačních spotů o Vysočině v šesti jazykových mutacích (ČJ, AJ, NJ, IT, FJ, UK). Vybavení prezentační technikou, drobnými reklamními předměty a velkoplošným propagačním stanem. Zajištění promoaktivit na pěti nejvýznamnějších kulturních, sportovních a společenských akcích.
Doba udržitelnosti projektu je stanovena na 5 let ode dne ukončení realizace projektu tj do 30. 4. 2015.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit monitorovací zprávu dle materiálu RK-14-2014-43, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu dle materiálu RK-14-2014-43, př. 1.
Odpovědnost OSH
Termín 30. 4. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz